Saha Deneyleri

Plaka Yükleme Deneyi

TS 5744

Bu deney, yerinde yükleme deneyleri yoluyla zeminlerin taşıma kapasitesinin belirlenmesine ait deney yöntemini kapsar. Bu deney yöntemi temel tasarımı için zemin araştırma sürecinin bir bölümü olarak kullanılabilir. Bu deney yöntemi sadece taşıma plakasının çapının yaklaşık iki katına eşit derinliğe kadar zemin hakkında bilgi verir ve sadece belirli bir zaman aralığı için yükleme etkisini göz önüne alır.


 

Zeminde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) Yerinde Tayini

TS 13593

Bu deney, batma yükü yoluyla zeminin Kaliforniya taşıma oranının (CBR) yerinde belirlenmesine ait deney yöntemini kapsar. Bu deney yöntemi, taban zeminlerinin göreceli kalitesinin değerlendirilmesini de kapsar. Bu deney, alttemel ve bazı temel tabakası malzemeleri için uygulanabilir. Bu deney yöntemi yerindeki malzemelere deney yapmak için tasarlanmıştır.


 

Nükleer Cihaz İle Zeminin Yerinde Yoğunluk ve Su Muhtevasının Belirlenmesi

ASTM D6938

Bu deney, zemin, beton ve asfalt sıkıştırması kontrolünde yerinde yoğunluk, boşluk oranı ve su içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.


 

Zemin Yoğunluğunun ve Birim Hacim Ağırlığının, Kum Konisi Yöntemiyle Belirlenmesi

TS 13872
Bu deney, zeminlerin yoğunluk ve birim hacim ağırlıklarının kum konisi kullanılarak yerinde belirlenmesini kapsar.

bursa nilüfer diş ankara web tasarım ankara dershane ankara ambar ankara gülüş tasarımı batıkent dişçi havalimanı reklam deneme kulübü ankara 0312 284 64 54