Akreditasyon Kapsamındaki Deneyler

  • Anasayfa
  • Akreditasyon Kapsamındaki Deneyler
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma
Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Zeminler Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Zeminler Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya
Daldırma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-2
Zeminler Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı
Piknometresi Yöntemi)
TS EN ISO 17892-3
Zeminler Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi
(Eleme Yöntemi)
TS EN ISO 17892-4
Zeminler Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi
(Hidrometre Yöntemi)
TS EN ISO 17892-4
Zeminler Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (Karekök Zaman Yöntemi) TS EN ISO 17892-5
Zeminler Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının
Tayini
TS EN ISO 17892-7
Zeminler Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede
(Konsolidasyonsuz – Drenajsız, UU Tipi) Tayini
TS EN ISO 17892-8
Zeminler Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek
Nokta Yöntemi ile Ölçüm)
TS EN ISO 17892-12
Zeminler Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Zeminler Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık – Su İçeriği
Bağıntısının 2,5 kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1
Zeminler Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık – Su İçeriği
Bağıntısının 4,5 kilogramlık Tokmakla Elde
Edilmesi (Yüksek Enerji)
TS 1900-1
Zeminler Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2 / T1
Zeminler Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2 / T1
Zeminler İğne Deliği Deneyi TS 1900-2 / T1
Doğal Taşlar Nokta Yükü Dayanım İndeksi Tayini TS 699
Doğal Taşlar Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Doğal Taşlar Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A
Piknometre)
TS EN 1936
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Doğal Taşlar Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Doğal Taşlar Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Agregalar Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı
Direncin Tayini
TS EN 1097-2
Agregalar İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık)
ve Su Emme Oranının Tayini
TS EN 1097-6
Agregalar İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül
Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini
TS EN 1097-6
Agregalar Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için
Magnezyum Sülfat Deneyi
TS EN 1367-2
bursa nilüfer diş ankara web tasarım ankara dershane ankara ambar ankara gülüş tasarımı batıkent dişçi havalimanı reklam deneme kulübü ankara 0312 284 64 54