Kaya Mekaniği Deneyleri

Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre)

TS EN 1936, ISRM

Görünür Yoğunluk Tayini

TS EN 1936, ISRM

Toplam Gözeneklilik Tayini

TS EN 1936, ISRM

Açık Gözeneklilik Tayini

TS EN 1936, ISRM

Görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik, numunenin sabit kütleye kurutma sonrası, ,vakumla su emdirme ve su içerisinde tartılmasıyla tayin edilir. Gerçek yoğunluk ve toplam gözeneklilik için numunenin toz halde olması gerekir.


Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık (Slake Durabilite)

TS 699, ASTM D4644, ISRM

Bu deneyde amaç, taş numunesinin standart iki çevrim süresince kurumaya ve ıslanmaya bırakılması durumunda, parçalanmaya ve zayıflamaya karşı gösterdiği dayanıklılığın belirlenmesidir.


Brezilyan Deney Yöntemiyle Kayaçların Çekilme Dayanımının Tayini

TS 7654, ISRM

Bu deney metodu, disk şeklindeki kayaç numunelerinin çekme mukavemetinin numunelerin çapları boyunca sıkışma yükü uygulanmasıyla dolaylı olarak tayinini kapsar.


Kayaçlarda Su Muhtevasının Tayini

ISRM

Bu deney metodu, laboratuvarda etüvde kurutmak suretiyle kaya deney numunelerinin su içeriğinin belirlenmesi için kullanılır.


Kayaçlarda Birim Hacim Ağırlık Tayini

Kayaçlarda Yoğunluk Tayini

ISRM

Be deney, düzenli bir geometriye sahip karot yada prizmatik kaya örneklerinin kütlesel yoğunluğunun ve birim hacim ağırlığının tayini amacıyla yapılır. Bu yöntemle yoğunluğu ve birim hacim ağırlığı tayin edilecek kaya örnekleri, şişebilen ve ıslanma-kuruma sonucu kolaylıkla dağılabilen özellikte olmamalıdır. /


Kayaçlarda Ağırlıkça ve Hacimce Su Emme Tayini

TS 13755, ISRM

Bu deney, düzenli bir geometriye sahip kaya örneklerinin, ağırlıklarına ve hacimlerine oranla, boşluklarının alabileceği su miktarının tayini amacıyla yapılır. Deney numuneleri şişebilen ve ıslanma-kuruma sonucu kolaylıkla dağılabilen özellikte olmamalıdır.


Nokta Yükü Dayanım İndeksi

TS EN 1926, ISRM

Bu deney, silindirik veya küp şeklindeki kaya örneklerinin sıkışma dayanımının tayini amacıyla yapılır.


Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 1926, ISRM

Bu deney, silindirik veya küp şeklindeki kaya örneklerinin sıkışma dayanımının tayini amacıyla yapılır.


Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi İle Tayini

TS 2030, ISRM

Bu deney, silindirik şekilli sağlam kaya örneklerinin tek eksenli basınç altında, gerilim-birim deformasyon eğrilerinin çizilmesi ve Elastisite Modülü ve Poisson Oranının tayini amacıyla yapılır.


Kayaçlarda Üç Eksenli Basınç Deneyi

TS 699, ISRM

Bu deney, üç eksenli sıkışmaya maruz kalan silindirik kaya örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması amacıyla yapılır. Deney verileri kullanılarak kayacın yenilme zarfı çizilir ve bu zarftan kayaç malzemesinin içsel sürtünme açısı ve kohezyon parametreleri belirlenir.


Kayaçlarda Islanma Kuruma Deneyi

TS 699, ISRM

Bu deney, ıslanma-kuruma çevrimi koşullarında aşınmaya karşı kayaların duraylılığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir indeks deneydir.


Don Sonu Basınç Dayanımı Deneyi

TS 699

Bu deney metodu, doğal yapı taşlarının dona tabi tutulduktan sonraki basınç dayanımının tayini için kullanılmaktadır.


Kayaçların Donma ve Çözünmeye Karşı Direncinin Tayini

TS EN 1367-1, ISRM

Bu deney, donma-çözülme çevrimi koşullarında, kayaların aşınmaya karşı duraylılığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir indeks deneydir.

bursa nilüfer diş ankara web tasarım ankara dershane ankara ambar ankara gülüş tasarımı batıkent dişçi havalimanı reklam deneme kulübü ankara 0312 284 64 54