Agrega Deneyleri

Agrega Karışımlarının Elek Analizi Tayini (tuvenan, İri ve İnce Agrega)

TS EN 933-1, ASTM C136

Deney, malzemenin bir elek serisi yardımıyla, azalan büyüklükler halinde farklı tane büyüklüklerine bölünmesinden ve ayrılmasından ibarettir. Elek göz açıklıkları ve eleklerin numarası, talep edilen hassasiyet derecesine ve numunenin yapısına uygun olarak seçilir.


İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini

TS EN 1097-6, ASTM C127

Tane yoğunluğu, kütlenin, hacme oranından hesaplanır. Kütle, deney numunesi kısmını, doygun ve yüzeyi kurutulmuş halde ve tekrar etüvde kurutulmuş halde tartmak suretiyle tayin edilir. Hacim, tel sepet yöntemindeki kütle azalması veya piknometre yöntemindeki tartımlar yoluyla, yer değiştiren suyun kütlesinden tayin edilir. Su emme, etüvde kurutulmuş agrega numuneleri tarafından emilen suyun yüzde cinsinden ifadesidir.


İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini

TS EN 1097-6, ASTM C128

Tane yoğunluğu, kütlenin, hacme oranından hesaplanır. Kütle, deney numunesi kısmını, doygun ve yüzeyi kurutulmuş halde ve tekrar etüvde kurutulmuş halde tartmak suretiyle tayin edilir. Hacim, tel sepet yöntemindeki kütle azalması veya piknometre yöntemindeki tartımlar yoluyla, yer değiştiren suyun kütlesinden tayin edilir. Su emme, etüvde kurutulmuş agrega numuneleri tarafından emilen suyun yüzde cinsinden ifadesidir.


Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Oranının Tayini

TS EN 1097-3

Belirli bir ölçü kabı içerisindeki agreganın kuru kütlesi tartılarak tayin edilir ve gevşek yığın yoğunluğu hesaplanır. Boşlukların yüzdesi, gevşek yığın yoğunluğu ve tane yoğunluğundan hesaplanır.


Yığın Yoğunluğunun(gevşek ve/veya sıkışık) ve Boşluk Oranının Tayini

ASTM C29

Bu deney, agregaların gevsek ve sıkı birim hacim ağırlığının belirlenmesinde kullanılır.


Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı Tayini

ASTM C142

Bu deney, agrega bünyesinde bulunan ve kirlilik olarak adlandırılan ve topak halinde bulunan İnce Malzeme Miktarının ve eriyebilen parçaların miktarının tespitinde uygulanır.


Los Angeles, 500 Devir

TS EN 1097-2


Demiryolu Balast Agregalarında Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles, 1000 devir)

TS EN 1097-2


Dmaks=37,5 mm Agregalar İçin Parçalanma Direnci veya Aşınmaya Dayanıklılık Tayini Los Angeles, 100 Devir, 500 Devir

ASTM C131


Dmaks=25 mm’den Büyük Agregalarda Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles, 1000 devir)

ASTM C535

Agrega ve kırmataş kayaç örneklerinin aşınma dayanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılır. numuneler, dönen tambur içerisinde çelik bilyeler ile birlikte döndürülür. Döndürme işlemi tamamlandıktan sonra 1,6 mm göz açıklıklı elekte
kalan malzemenin miktarı tayin edilir.


Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın Kimyasal Yöntemle Tayini (Na2 SO4 veya Mg SO4 ile, ince veya iri agrega için)

ASTM C88

Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın hızlı bir şekilde Kimyasal Yöntemle Tayini için yapılmaktadır.


Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri için Magnezyum Sülfat Deneyi

TS EN 1367-2

Tane büyüklüğü 10 mm ila 14 mm arasında olan agregalardan oluşan iki deney numunesi, doymuş magnezyum sülfat çözeltisine 5 kere daldırılır ve takiben (110 ± 5) °C’ta etüvde kurutulur. Magnezyum sülfatın tekrar su alması ve agrega numunesinde tekrarlanan kristalizasyon ile agrega boşluklarında zararlı etkiler ortaya çıkar. Tane büyüklüğü 10 mm’den daha küçük malzemelerin oluşmasına yol açan zararlı etkilerin neden olduğu ufalanma ölçülür.


Agregaların Isıl ve Bozunma Özelliklerinin Tayini İçin Deneyler- Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini

TS EN 1367-1

Atmosfer basıncında suya batırılarak su içerisinde tutulan ve belirli tek tane üyüklüğüne sahip agregalardan oluşan deney numunesi bölümleri, 10 defa donma ve çözülme döngüsüne tabi tutulur. Bu döngüler, su içerisinde -17,5 °C sıcaklığa kadar soğutma ve daha sonra da yaklaşık 20 °C’taki su banyosunda çözme işlemi uygulanarak gerçekleştirilir. Donma ve çözülme döngülerinin tamamlanmasından sonra agregalarda herhangi bir değişiklik (çatlak oluşumu, kütle kaybı ve varsa mukavemet değişiklikleri gibi) olup olmadığı kontrol edilir.


İnce Agregalarda Potansiyel Organik Madde Varlığının Tayini

TS EN 1744-1+A1

Organik madde içeriği, bir deney numunesi parçası sodyum hidroksit çözeltisinde çalkalandığında oluşan renkten tayin edilir.


Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler – Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi

TS EN 933-3

Yassılık endeksi, çubuklu eleklerden geçen tanelerin toplam kütlesi olarak hesaplanır ve deneye tabitutulmuş tanelerin toplam kuru kütlesinin yüzdesi olarak ifade edilir.


Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler – İnce Malzeme Tayini – Metilen Mavisi Deneyi

TS EN 933-9

Bir metilen mavisi çözeltisinden alınan çözelti kısımları, su içerisindeki deney numunesi kısmından oluşan bir süspansiyona arka arkaya ilave edilir. Boya çözeltisinin deney numunesi kısmı tarafından absorpsiyonu, her bir çözelti ilavesinden sonra, serbest boyanın varlığının belirlenmesi için süzgeç kâğıdında bir leke deneyi yapılarak kontrol edilir.


Vialit Plâkası Kullanılarak Şok Deney Metodu İle Bağlayıcının Agregaya Yapışabilirliğinin Tayini

TS EN 12272-3

Bu deney, agrega ile bitüm arasındaki yapışma / bağ yapma özelliğinin belirlenmesi için kullanılır.


Aşınma Direncinin Tayini (Mikro-Deval)

TS EN 1097-1

Bu deney, iri taneli agregaların ve ihtilaf durumunda demiryolu balastı olarak kullanılan agregaların aşınma direncinin tayinine yönelik referans yöntemi kapsar.


Agregaların Potansiyel Alkali Silis Reaktifliğinin Tayini – Kimyasal Yöntem

TS 2517

Bu deney metodu, Portland çimentosu ve katkılı çimentolar ile kullanılacak olan ve zararlı minerallerin bulunduğu tespit edilen doğal ve kırmataş agregaların kimyasal yöntemle potansiyel alkali silis reaktifliğinin tayinini kapsar.


Soyulma Mukavemeti

TS EN 12697-11

Bu deney, agregaların soyulma dayanımını ölçmek için gerçekleştirilen deneydir. Su ve trafik etkilerinden dolayı karayollarında agrega ile bitüm arasındaki adezyon bozulabilir ve bunun sonucunda agrega üzerindeki bitüm soyulabilir.


bursa nilüfer diş ankara web tasarım ankara dershane ankara ambar ankara gülüş tasarımı batıkent dişçi havalimanı reklam deneme kulübü ankara 0312 284 64 54