Zemin Kaya Mekaniği Laboratuvarı

  • Anasayfa
  • Zemin Kaya Mekaniği Laboratuvarı
DENEYİ YAPILAN MALZEME / ÜRÜNLER DENEY ADI  DENEY METODU (Ulusal / Uluslararası Standartlar)
ZEMİN Geoteknik Etüt ve Deneyler – Zemin Laboratuvar Deneyleri – Bölüm 1: Su İçeriğinin Belirlenmesi TS EN ISO 17892-1 / Aralık 2014
ZEMİN Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1 / Mart 2006 Madde 5.1.2.2 Deney 2(B)
ZEMİN Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1 / Mart 2006 Madde 5.1.2.3 Deney 2(C)
ZEMİN Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1 / Mart 2006 Madde 5.1.3 Deney 3
ZEMİN Tek Eksenli Büzülmenin Tayini TS 1900-1 / Mart 2006 Madde 5.1.4.1 Deney 4(A)
ZEMİN Hacimsel Büzülmenin Tayini TS 1900-1 / Mart 2006 Madde 5.1.4.2 Deney 4(B)
ZEMİN Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini İnce Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu TS 1900-1 / Mart 2006, TS 1900-1:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.1.5.1 Deney 5(A)
ZEMİN Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu TS 1900-1 / Mart 2006, TS 1900-1:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.1.5.2 Deney 5(B)
ZEMİN Dane Çapı Dağılımının Bulunması (Yıkamalı Eleme Metodu) TS 1900-1/Mart 2006
Madde 5.1.6.1 Deney 6 (A)
ZEMİN Dane Çapı Dağılımının Bulunması (Kuru Eleme Metodu) TS 1900-1/Mart 2006
Madde 5.1.6.2 Deney 6 (B)
ZEMİN İnce Daneli Zeminler Dane Çapı Dağılımının
Bulunması İçin Hidrometre Metodu
TS 1900-1/Mart 2006
Madde 5.1.6.4 Deney 6 (D)
ZEMİN Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası
Bağıntısının 2,5 kg. lık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1/Mart 2006
Madde 5.2.1 Deney 7
ZEMİN Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası
Bağıntısının 4,5 kg. lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)
TS 1900-1/Mart 2006
Madde 5.2.2 Deney 8
ZEMİN Zeminin Kuru Birim Hacim Ağırlığının Yerinde Tayini Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (İnce ve Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Metodu) TS  1900-1/Mart 2006  Madde 5.3.2 Deney 11
ZEMİN Taşıma Oranı Deneyi (CBR) TS 1900-2/Mart 2006
Madde 5.1 Deney 1
ZEMİN Taşıma Oranı Deneyi (CBR) Yerinde Ölçümü TS 5744/Nisan 1988
Deney 2
ZEMİN Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini TS 1900-2 / Mart 2006, TS 1900-2:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.2 Deney 2
ZEMİN Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS 1900-2 / Mart 2006, TS 1900-2:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.3 Deney 3
ZEMİN Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini TS 1900-2 / Mart 2006, TS 1900-2:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.4 Deney 4
ZEMİN Kayma Direncinin Kesme Kutusu İle Tayini TS 1900-2 / Mart 2006, TS 1900-2:2006/T1 Mayıs 2007 Madde 5.6 Deney 6
ZEMİN Dispersibilite Deneyleri – İğne Deliği Deneyi TS 1900-2: 2006 / T1 Mayıs 2007 Madde 5.7.1
ZEMİN Dispersibilite Deneyleri – Dağılma Deneyi TS 1900-2: 2006 / T1 Mayıs 2007 Madde 5.7.2
ZEMİN Şişme Deneyleri – Şişme Yüzdesi Deneyi TS 1900-2: 2006 / T1 Mayıs 2007 Madde 5.8.1
ZEMİN Şişme Deneyleri – Şişme Basıncı Deneyi TS 1900-2: 2006 / T1 Mayıs 2007 Madde 5.8.2
ZEMİN Düşen Seviyeli Permeabilite Deneyi TS 1900-2/Mart 2006 (T1: Mayıs 2007)  Madde 5.9 Deney 9
ZEMİN Sabit Seviyeli Permeabilite Deneyi ASTM D 2434-68
ZEMİN Plaka Yükleme Deneyi İle Zeminin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini TS 5744 / Eylül 2013
KAYA Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi İle Tayini TS 2030 / Nisan 1975
KAYA Kayaçların Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Metotla Tayini TS 7654 / Kasım 1989
KAYA Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini TS EN 1926 / Ekim 2013
KAYA Üç Eksenli Basınç Deneyi TS 699/Mart 2009 Madde 6.35
KAYA Nokta Yükü Dayanım İndeksi Tayini TS 699/Mart 2009 Madde 6.38

 

 

Call Now Button0312 284 64 54